Bestuur

Het huidige bestuur van RSKV Erasmus. Het voltallige bestuur is bereikbaar via bestuur@rskverasmus.nl. Mocht je specifieke vragen hebben, dan staan het e-mail adres van de aangewezen persoon hieronder.

josien hamerslag

FunctieVoorzitter
E-mailadresvoorzitter@rskverasmus.nl
Taken

ester haaring

FunctieSecretaris
E-mailadressecretaris@rskverasmus.nl
Taken

jasper van der vos

FunctiePenningmeester
E-mailadrespenningmeester@rskverasmus.nl
Taken

lara mensink

FunctieWedstrijdsecretaris
E-mailadreswedstrijd@rskverasmus.nl
Taken

megan kanters

FunctieAlgemeen bestuurslid
E-mailadresalgemenezaken@rskverasmus.nl
Taken